Statutory public consultation on the draft FRMPs

FÓGRA TÁBHACHTACH:
Tá an comhairliúchán reachtúil phoiblí ar na dréacht-phleananna um Bainistiú Priacal Tuile ar oscailt mar seo a leanas - limistéar staidéir an Iarthair ó 13 Meán Fómhair go 22 Samhain, 2016. Tá sonraí ar fáil ar www.opw.ie/FloodPlans


IMPORTANT NOTICE:
The statutory public consultation on the draft Flood Risk Management Plans is open as follows - Western study area from 13th September to 22nd November, 2016.  Details are available on www.opw.ie/FloodPlans

Latest News