Public consultation on draft Flood Risk Management Plans now closed

ÓGRA TÁBHACHTACH:
Tá an comhairliúchán poiblí reachtúil ar na dréacht-Phleananna um Bainistiú Priacal Tuile dúnta le haghaidh limistéar staidéir an Iarthair.

IMPORTANT NOTICE:
The statutory public consultation on the draft Flood Risk Management Plans is now closed for the Western study area.

Latest News